Giò Đạp, Cần Đạp Khỏi Động Mẫu Chaly 84 Dream, Wave, xe Trung Quốc

Giá khuyến mãi: 135,000VND
Giá gốc: 140,000VND
Tiết kiệm: 5,000VND (4%)